GetFirebug logoTajemství v používání
a
programování Firebugu

WebExpo, Praha, Říjen 2009
Jan Odvárko
odvarko@gmail.com

getfirebug.com

Firebug - Historie

 • Joe Hewitt (Leden 2006)
  • Open Source od Prosince 2006
  • Vývoj ukončen ~ Květen 2007
 • Firebug Working Group (Listopad, 2007)
  • John J. Barton (IBM)
  • Steve Souders (Google)
  • Jan Odvarko (Mozilla)
  • Rob Campbell (Mozilla)
  • Další...
 • Výjimečná komunita (programátoři)

Firebug - Rozšíření Firefoxu

 • Integrace s Firefoxem
  • Vždy připraven!
  • Reflexe HTML, CSS
  • HTML/CSS Inspektor
 • Firebug Lite
  • Podpora pro ostatní prohlížeče
  • Javascript Injection/Bookmarklet
  • Omezené funkce debugger
 • Firebug = JavaScript + XUL + HTML

JavaScript Debugger

 • Debugging
  • Statické skripty
  • Dynamické skripty
   eval("{java-script-source}")
  • Skripty Událostí
 • Debug Tools
  • Profiler
  • Watch panel (hodnoty proměnných)
  • Call Stack (pořadí volání funkcí)
 • Break On Next + Breakpoints


Konzole & Příkazová řádka

 • Konzole
  • Logování chyb, varování, XHR
  • Break On Error
  • Vlastní šablony pro logy extensions
 • Příkazová řádka
  • Vykonání JS v kontextu stránky.
  • Připravené API
   $(elem-id), $$(css-selector), cd(iframe), ...
  • Vlastní API extensions


Document Object Model

 • Editace, okamžitá změna stránky
 • Break On Property Change
 • Seznam definovaných funkcí

HTML & CSS

 • Editace CSS (okamžitá změna stránky)
 • HTML Debugging
 • Break on Mutation
  • Změna atributu
  • Nový element
  • Smazaný element

Next: Breakpoint Bar

HTTP Monitor

 • Seznam dotazů vykonaných stránkou + detaily
 • JSON Explorer
 • XML Explorer
 • Další: WDDX Explorer (Web Distributed Data eXchange)?
 • Exportování HTTP Logů:
  • NetExport Extension
  • HTTP Archive 1.1 (HAR)

Debugging HTTP

 • Break on XHR
 • Podmíněné breakpointy
  • Hodnota URL parameteru
   'param-name' == 1
  • Poslaná data
   $postBody.indexOf("keyword")
Programování Firebugu
pomocí rozšíření

Firefox & Firebug Extensions

Firebug Extensions

 • ~30 rozšíření pro Firebug!
 • Zajímavá platforma pro vývojové nástroje
 • Chromebug: Debugger pro Firefox rozšíření
 • YSlow: Analýza rychlosti nahrávání webových stránek
 • Firecookie: Správa & debugging cookies
 • FirePHP: PHP logování (server)
 • Rainbow: Barevná syntaxe pro JavaScript
 • NetExport: Export HTTP logů do *.har souboru
 • Ostatní: getfirebug.com/extensions

Chromebug

 • Jak debugovat Firebug?
 • Stejné funkce, avšak aplikované na Firefox rozšíření
 • Kontext: Firefox window
 • Run: firefox.exe -chromebug
 • Firebug musí být instalovaný

Architektura Firebugu

softwareishard.com/blog/category/firebug-tutorial

Hello World! Panel

FBL.ns(function() { with (FBL) {

function HelloWorldPanel() {}
HelloWorldPanel.prototype = extend(Firebug.Panel,
{
  name: "HelloWorld",
  title: "Hello World!",

  initialize: function() {
   Firebug.Panel.initialize.apply(this, arguments);
  },

  destroy: function(state) {
    Firebug.Panel.destroy.apply(this, arguments);
  }
});

Firebug.registerPanel(HelloWorldPanel);

}});
 

Budoucnost

 • Lepší podpora pro Firebug eko-system (testování, dokumentace, bundles)
 • Memory panel, GC události, closures
 • Break on CSS, Break On...
 • Validace Stránky
 • Debuggger: Krok zpět
 • Uložení změn, undo & redo, FireDiff extension
 • Události EventBug extension
 • Storage panel (local storage, session storage, globalStorage, lokální databáze)

Odkazy & Otázky